تصاویری از شخصیت های کارتونی در سالمندی

شخصیت های کارتونی در پیری  

بچه های گلم ، بیایید به ادامه مطلب ! تصاویری از شخصیت های کارتونی هنگامی که پیر و سالمند هستند را با هم تماشا کنیم .


نقاشی هایی که به عروسک تبدیل می شوند

تبدیل نقاشی به عروسک (4)  

یک شرکت انگلیسی با تبدیل نقاشی های کودکان به عروسک هایی شبیه به نقاشی ها درآمد هنگفتی را از این راه کسب می کند . تازگیها در ایران عزیزمان هم دوستانی هستند که به صورت خصوصی به این کار می پردازند و با تبدیل نقاشی کودکان به عروسک در ثبت و ماندگاری کودکی ها نقش […]