بعد از برگزاری مهمانی ها معمولا پوست های پسته در ظرف آشغال آجیل ها باقی می ماند . اگر چه که جمع آوری این پوست پسته ها ممکن است از لحاظ بهداشتی دچار اشکال باشد اما پس از شستشو می توان آن ها  را برای ایجاد یک تزیینی زیبا مثل درختچه با پوست پسته مناسب […]