نمونه سوالات علوم و ریاضی سوم ابتدایی – ۱۵

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات علوم و ریاضی سوم ابتدایی – ۱۵ این بار دو سری نمونه سوالات علوم و ریاضی کلاس سوم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۴۷ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۵ سوال علوم و سری دوم در دو صفحه شامل ۲۲ سوال ریاضی می باشد . […]


نمونه سوالات علوم سوم ابتدایی – ۱۴

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات علوم سوم ابتدایی – ۱۴ این بار دو سری نمونه سوالات علوم کلاس سوم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۴۶ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۱ سوال علوم و سری دوم در دو صفحه شامل ۲۵ سوال علوم می باشد . بچه ها می توانند […]


نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی – ۱۳

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی – ۱۳ این بار دو سری نمونه سوالات ریاضی کلاس سوم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۴۳ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۷ سوال ریاضی و سری دوم در دو صفحه شامل ۲۶ سوال ریاضی می باشد . بچه ها می توانند […]


اژدهای دریاچه « پلیک – پلاک »

اژدهای دریاچه پلیک پلاک  

اژدهای دریاچه « پلیک – پلاک » وقتی بچه بودم و پدرم می خواست یک درس اخلاقی به من بدهد ، درس هایی مثل : « هیچکس نمی تواند تا ابد به زور بازو و بزرگی هیکلش تکیه کند » ، « بعضی وقتها در اوج گرفتاری ، خدا کمک را از جایی به ما […]


نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم و اجتماعی سوم ابتدایی – ۱۲

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم و اجتماعی سوم ابتدایی – ۱۲ این بار سه سری نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم و اجتماعی کلاس سوم ابتدایی در شش صفحه شامل ۴۶ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۱ سوال بخوانیم و بنویسیم ، سری دوم در دو صفحه شامل […]


نمونه سوالات علوم و اجتماعی سوم ابتدایی – ۱۱

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات علوم و اجتماعی سوم ابتدایی – ۱۱ این بار دو سری نمونه سوالات علوم و اجتماعی کلاس سوم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۴۵ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۰ سوال علوم و سری دوم در دو صفحه شامل ۲۵ سوال اجتماعی می باشد . […]


نمونه سوالات ریاضی ، اجتماعی و علوم سوم ابتدایی – ۱۰

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی ، اجتماعی و علوم سوم ابتدایی – ۱۰ این بار سه سری نمونه سوالات ریاضی ، اجتماعی و علوم کلاس سوم ابتدایی در شش صفحه شامل ۵۲ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۵ سوال ریاضی ، سری دوم در دو صفحه شامل ۱۷ سوال […]


تئاتر عروسکی خودتان را بسازید

1 - تئاتر عروسکی  

تئاتر عروسکی خودتان را بسازید در اینجا ، یک دستورالعمل بسیار ساده برای ساختن و اجرای یک تئاتر عروسکی زیبا و قابل حمل خدمتتان تقدیم می کنم . این تئاتر عروسکی را با استفاده از یک جعبه کارتن خالی می توانید بسازید . چون اندازه همه چیز به اندازه چعبه شما بستگی دارد بنابراین نمی […]


نمونه سوالات اجتماعی و ریاضی سوم ابتدایی – ۹

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات اجتماعی و ریاضی سوم ابتدایی – ۹ این بار دو سری نمونه سوالات اجتماعی و ریاضی کلاس سوم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۴۸ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۵ سوال اجتماعی و سری دوم در دو صفحه شامل ۲۳ سوال ریاضی می باشد . […]


نمونه سوالات اجتماعی سوم ابتدایی – ۸

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات اجتماعی سوم ابتدایی – ۸ این بار دو سری نمونه سوالات اجتماعی کلاس سوم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۵۰ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۵ سوال اجتماعی و سری دوم در دو صفحه شامل ۲۵ سوال اجتماعی می باشد . بچه ها می توانند […]


نمونه سوالات هدیه های آسمانی و اجتماعی سوم ابتدایی – ۷

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات هدیه های آسمانی و اجتماعی سوم ابتدایی – ۷ این بار دو سری نمونه سوالات هدیه های آسمانی و اجتماعی کلاس سوم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۴۳ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۰ سوال هدیه های آسمانی و سری دوم در دو صفحه شامل […]


معماهای چوب کبریتی

معمای چوب کبریتی 1  

معماهای چوب کبریتی چه کارهایی می توان با یک قوطی چوب کبریت انجام داد ؟ اشکال مختلف را تصور کنید ، فاصله ها را محاسبه کنید ، تخیلات هندسی خودتان را به کار بیندازید ، جمع کنید ، تفریق کنید ، ضرب کنید و این معماهای چوب کبریتی را حل کنید . دقت کنید ، […]