معماهای چوب کبریتی

معمای چوب کبریتی 1  

معماهای چوب کبریتی چه کارهایی می توان با یک قوطی چوب کبریت انجام داد ؟ اشکال مختلف را تصور کنید ، فاصله ها را محاسبه کنید ، تخیلات هندسی خودتان را به کار بیندازید ، جمع کنید ، تفریق کنید ، ضرب کنید و این معماهای چوب کبریتی را حل کنید . دقت کنید ، […]


نمونه سوالات ریاضی و اجتماعی سوم ابتدایی – ۶

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی و اجتماعی سوم ابتدایی – ۶ این بار دو سری نمونه سوالات ریاضی و اجتماعی کلاس سوم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۴۷ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۲ سوال ریاضی و سری دوم در دو صفحه شامل ۲۵ سوال اجتماعی می باشد . […]


نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم و علوم سوم ابتدایی – ۵

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم و علوم سوم ابتدایی – ۵ این بار دو سری نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم و علوم کلاس سوم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۴۰ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۱ سوال بخوانیم و بنویسیم و سری دوم در دو صفحه شامل […]


نمونه سوالات علوم و ریاضی سوم ابتدایی – ۴

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات علوم و ریاضی سوم ابتدایی – ۴ این بار دو سری نمونه سوالات علوم و ریاضی کلاس سوم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۴۹ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۵ سوال علوم و سری دوم در دو صفحه شامل ۲۴ سوال ریاضی می باشد . […]


درخت کاجی که برف را دوست نداشت !

درخت کاج کوچولو  

درخت کاجی که برف را دوست نداشت ! هنوز چند ماهی به جشن سال نو برادران و خواهران مسیحی ما مانده ، ولی هیچوقت برای خواندن قصه های کریسمس زود یا دیر نیست ! « درخت کاجی که برف را دوست نداشت ! » داستان درخت کاج کوچولویی است که برف را دوست ندارد ، […]


نمونه سوالات ریاضی ، علوم و غیره سوم ابتدایی – ۳

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی ، علوم و غیره سوم ابتدایی – ۳ این بار سه سری نمونه سوالات ریاضی ، علوم و بخوانیم و بنویسیم کلاس سوم ابتدایی در شش صفحه شامل ۴۹ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۵ سوال ریاضی ، ۴ سوال علوم و ۳ سوال […]


نمونه سوالات هدیه های آسمانی ، ریاضی و غیره سوم ابتدایی – ۲

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات هدیه های آسمانی ، ریاضی و غیره سوم ابتدایی – ۲ این بار سه سری نمونه سوالات هدیه های آسمانی ، ریاضی و غیره کلاس سوم ابتدایی در هفت صفحه شامل ۵۵ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۸ سوال هدیه های آسمانی ، سری دوم […]


نمونه سوالات ریاضی ، فارسی ، علوم و غیره سوم ابتدایی – ۱

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی ، فارسی ، علوم و غیره سوم ابتدایی – ۱ این بار سه سری نمونه سوالات ریاضی ، فارسی ، علوم و هدیه های آسمانی کلاس سوم ابتدایی در هفت صفحه شامل ۵۲ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در سه صفحه شامل ۲۰ سوال ریاضی ، فارسی ، […]


مسیر مسابقه تیله ها

1 - مسیر مسابقه تیله ها  

مسیر مسابقه تیله ها « ۱ ، ۲ ، ۳ ، حرکت ! تیله ها از روی پل عبور می کنند ؛ پیچ را رد می کنند ؛ وارد تونل شده و ناپدید می شوند ؛ از روی سکوها می پرند ؛ از سرازیری ها پایین می روند ؛ . . . و بالاخره از […]


نمونه سوالات فارسی و ریاضی دوم ابتدایی – ۴۱

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات فارسی و ریاضی دوم ابتدایی – ۴۱ این بار چهار سری نمونه سوالات فارسی و ریاضی کلاس دوم ابتدایی در هشت صفحه شامل ۴۹ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۲ سوال فارسی ، سری دوم در دو صفحه شامل ۱۳ سوال ریاضی ، سری سوم […]


نمونه سوالات ریاضی و فارسی دوم ابتدایی – ۴۰

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی و فارسی دوم ابتدایی – ۴۰ این بار چهار سری نمونه سوالات ریاضی و فارسی کلاس دوم ابتدایی در هشت صفحه شامل ۵۵ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۶ سوال ریاضی ، سری دوم در دو صفحه شامل ۱۶ سوال ریاضی ، سری سوم […]


نمونه سوالات ریاضی و فارسی دوم ابتدایی – ۳۹

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی و فارسی دوم ابتدایی – ۳۹ این بار چهار سری نمونه سوالات ریاضی و فارسی کلاس دوم ابتدایی در هشت صفحه شامل ۵۵ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۷ سوال ریاضی ، سری دوم در دو صفحه شامل ۱۴ سوال فارسی ، سری سوم […]