اگر دوست دارید بادبادک فانتزی و زیبا برای کودک خود بسازید حتما این پست از نازک را با ما دنبال کنید.