فواید خواب بعد از ظهر برای کودکان

6_1  

کودکان به‌طور معمول یک یا دو ساعت در روز می‌خوابند. اما میزان آن از ۲۰ دقیقه تا چند ساعت است که معمولاً بعد از ناهار رخ می‌دهد. کودک فعال به سختی برای خوابیدن آرام می‌گیرد. تمام روش‌هائی که در برنامه خواب شب انجام می‌شود، برای خواب بین روز نیز قابل اجرا است. یکسان بودن برنامه خواب شب و خواب نیم‌روزی حقیقتاً کار را آسان می‌کند. برای آماده کردن بعضی از کودکان جهت خواب نیمروزی، تنها چکیده‌ای از برنامه شب کفایت می‌کند.


درمانی برای خوابیدن نامنظم کودکان

a2923d4a-7c45-4289-94f2-067c99a03137  

خوابیدن کودکان در شب آن هم سریع و بی درد سر ، بیشتر شبیه افسانه هاست و به ندرت اتفاق می افتد. نوزاد ها در دوماه اول تولد دارای برنامه ی خواب نامنظم هستند و روزانه حدود ۱۲ تا ۱۸ ساعت میخوابند.حدود سه تا شش ماهگی برنامه ی خوابشان تقریبا مرتب می شود.

از حدود سه ماهگی تا یک سالگی نوزادان نیاز به ۱۴ تا ۱۵ ساعت خواب در روز دارند که چرت زدن نیز شامل این مدت زمان می شود.حدود ۹ ماهگی ۷۰ تا ۸۰ درصد نوزادان ، دیگر مشکلی با خواب ندارند ، یعنی طول دوره خواب تا بیداری آنها در شب ، پنج تا شش ساعت است.

شاید شما نیز همچون دیگر والدین با این سناریو کاملا آشنا باشید: کودک مدرسه ای خود را ساعت ۹ به رختخواب روانه می کنید، او را می بوسید و برایش آرزو می کنید خواب های خوب ببیند.