کودکان کار در کشور آمریکا

1 - کودکان کار در آمریکا  

کودکان کار در کشور آمریکا همه کشورهای جهان کم . بیش درگیر مشکل کودکان کار هستند و تنها تفاوتی که این کشورها را از یکدیگر متمایز می کند ، تلاش و اراده و میزان جدی بودن آنها برای مبارزه با این معضل است . کشور آمریکا با تمام ادعاهای حقوق بشری و انسانیتی که دارد […]


قوانین مربوط به کار کودکان در کشور فرانسه

1 - قوانین کار کودکان در فرانسه  

قوانین مربوط به کار کودکان در کشور فرانسه ورود به دنیای نمایش و مد و تبلیغات همیشه بزرگترین آرزوی بسیاری از بزرگترها بوده ، چه رسد به بچه ها ! آنها حاضرند چیزهای زیادی را فدای ورود به این دنیای رنگارنگ و فریبنده کنند . و اینجاست که درب سوءاستفاده ها باز ، و قوانین […]