جشن نوروز در کشورهای همسایه ایران « جشن نوروز » ، جشن آغاز فصل بهار و جشن سال نو در ایران ، قدمتی ۳۰۰۰ ساله دارد . تاریخ این جشن در تقویم میلادی بین ۲۰ و ۲۲ مارس متغیر است . جشن نوروز در خارج از ایران مخصوصاً در کشورهایی که در گذشته ، جزو […]