شعرهای کودکانه ی بهاری (سری دوم)

images-9  

شعرهای کودکانه ی بهاری (سری دوم) شعرهای کودکانه بهاری را در نوروز با کودکان خود سهیم شوید.


داستان عمو زنجیرباف و دزد دریایی

داستان-عموزنجیرباف  

یک عمو زنجیرباف بود که لب ساحل برای کشتی ها زنجیر می بافت . لنگر می ساخت . روزی از روزها یک دزد دریایی با کشتی آمد . از توی دریا داد زد : آی عمو زنجیر باف برام یه زنجیر بباف از جنس فولاد بباف