جشن سال نو در کشور چین – قسمت اول

1 - جشن سال نو در چین  

جشن سال نو در کشور چین – قسمت اول در کشورهای چین و تایوان و چند کشور دیگر آسیایی ، تاریخ جشن سال نو ، سال به سال متفاوت ولی همیشه بین ۲۱ ژانویه و ۲۰ فوریه است . برای تعیین تاریخ جشن های سنتی در چین ،  از تقویم چینی که بر اساس حرکات […]


جشن سال نو در دیگر کشورهای جهان – قسمت اول

1 - نیوزیلند  

جشن سال نو در دیگر کشورهای جهان – قسمت اول در آستانه فرا رسیدن نوروز ۹۷ ، سری به دیگر کشورهای جهان می زنیم تا با  آداب و رسوم مختلف و گاهی عجیب و غریب آنها برای برگزاری جشن سال نو آشنا شویم . برخی از این آداب و رسوم ریشه در موقعیت جغرافیایی ، […]