شعرهای قدیمی و شنیدنی کودکانه

شعر شنیدنی کودکان  

   بارون میاد جرجر پشت خونه ی هاجر هاجر عروسی داره مرغ خروسی داره بقیه اشعار دوست داشتنی کودکانه را در ادامه بخوانید .


ترانه های شیرین قدیمی کودکانه

شعرهای قدیمی کودکانه (5)  

در ادامه مطلب ترانه هایی با طعم کودکانه و قدیمی را بخوانید . کمتر کسی است که با خواندن این اشعار زیبا شیرینی کودکیش را زیر زبان دلش احساس نکند .