نازک در شبکه های اجتماعی

کاربرحاضر

1 کاربر در حال خواندن این صفحه.
Users: 1 مهمان23,361

پروانه های زیبا برای رنگ آمیزی

نقاشی-خام-پروانه-(7)

با توجه به این که کم کم بوی مهر مهربان در این روزهای قشنگ خدا به مشام می رسد و از ان جا که برخی از آموزگاران و مربیان کودک در کلاس از طرح های تشویقی خاص و ایده های جدید برای گروهبندی شاگردان در کلاس استفاده می کنند ، در این پست تصویر چند پروانه ی زیبا را که به صورت خام هستند قرار داده ایم که پس از رنگ آمیزی کردن آن ها ، می توانید به فعالیت خاص مورد نظرتان اختصاص بدهید .

ادامه مطلب پروانه های زیبا برای رنگ آمیزی