قصه کودکانه مسواک و نی نی

8437de11-dbc4-4d20-a633-349b1e661ff2  

کارشناسان مسائل اجتماعی بر این باورند که قصه گویی و قصه خوانی نقش به سزایی در رشد و شکوفایی خلاقیت درکودکان دارد. ادبیات کودکان شامل قصه ، شعر، نمایش، افسانه و داستان است.تلاشی هنرمندانه برای هدایت کودک ، رشد زبان و شیوه ای در خور فهم او که در وسعت تخیل و قوت تصور او موثر است.


داستان عمو زنجیرباف و دزد دریایی

داستان-عموزنجیرباف  

یک عمو زنجیرباف بود که لب ساحل برای کشتی ها زنجیر می بافت . لنگر می ساخت . روزی از روزها یک دزد دریایی با کشتی آمد . از توی دریا داد زد : آی عمو زنجیر باف برام یه زنجیر بباف از جنس فولاد بباف


من فردوسی ام

عکس-فردوسی  

حکیم ابوالقاسم فردوسی سراینده ی شاهنامه است . در شاهنامه تاریخ و افسانه های ایران باستان را می خوانیم . فردوسی از خانواده دهقانان بود که مالک زمین و باغ های کشاورزی بودند . او از چهل سالگی به سرودن شاهنامه مشغول شد و سی و پنج سال به این کار ادامه داد . اگر […]


داستان کودکی حضرت محمد(ص)

داستان-حضرت-محمد  

 جدایی از محمد آن هم برای دومین بار چه سخت بود . اما حلیمه خوش حال بود و محمد را در آغوش می گرفت . روز بعد حلیمه با محمد به صحرا برگشت . محمد هم از این که به صحرا برگشته بود شاد و خوش حال بود . یک روز از حلیمه پرسید : […]


موضوع انشا : یک معلم خوب !

انشای-دانش-آموزان  

 به نام خداوندی که شمع را آفرید تا بدانیم که معلممان را به چه چیزی تشبیه کنیم و بدانیم که شمع می سوزد و اطرافیان خود را نورانی می کند و یک کمی هم بیخ گوش ان ها را گرم می کند که برای شمع به آن کوچکی کلی حرف است . ما برای جواب […]