پیشنهاد می کنیم در ادامه مطلب عکس های یک نی نی کوچولوی خوشگل را که با هنرمندی مادرش ،  پوشش های مشاغل مختلف را تجربه نموده است مشاهده کنید .