نازَک

نشریه ی اینترنتی زندگی کودکان

taktoys

بخش های نازک

سرگذشت پرحادثه تقویم

سرگذشت-تقویم

بعضی های می گویند اولین تقویم ها روی درخت های بیچاره نوشته می شده اند . آدم های اولیه غروب آفتاب با یک جسم تیز خط کلفتی روی تنه ی درخت می کشیدند . یعنی یک روز گذشت . خوش به حال درخت های امروزی !

انسان های نخستین تقویم های دیگری هم داشتند . مثلا هر روز که می گذشت یک تکه سنگ را روی تپه می گذاشتند . بعد از چند وقت آن ها را می شمردند .

ادامه مطلب سرگذشت پرحادثه تقویم


آموزش بافتنی دوبله فارسی
آموزش بافتنی تصویری