کاردستی سوسک خندان

کاردستی-سوسک-(8)  

اسم سوسک برای خانم ها ترسناک است چه برسد دیدن آن . در این پست از سایت نازک با یک نمونه کاردستی مرتبط با بهداشت و بی نهایت غیربهداشتی آشنا می شوید . روش ساخت سوسک های خانگی خندان را در ادامه دنبال کنید .


کاردستی مار با گوش پاکن

مار با گوش پاکن (1)  

همین گوش پاکن های معمولی را می توان به مارهای زیبای خالدار برای بچه ها و به کمک خود آن ها تبدیل کرد . روش کار را در ادامه مطلب این پست مشاهده کنید .