کودکان کار در کشور روسیه

1 - کودکان کار در کشور روسیه  

کودکان کار در کشور روسیه خودمان را فریب ندهیم ؛ شاید هرگز نتوان این مشکل را در سرتاسر جهان و به کلی ریشه کن کرد چون بعضی قدرتها از کار کودکان سود فراوانی می برند و حاضر به چشم پوشی از آن نیستند ، ولی لااقل می توانیم کار همین قدرتها را سخت تر کنیم […]


کودکان کار در کشور یونان

1 - کودکان کار در یونان  

کودکان کار در کشور یونان آسیب پذیرترین قشر هر کشوری ، کودکان آن کشور هستند . بی سرپرستی یا بد سرپرستی و فقر آنان باعث می شود تا برای زنده ماندن ، تن به هر کاری بدهند ؛ و اینجاست که لاشخورها از راه می رسند و این کودکان معصوم را وادار به انجام خطرناک […]


کودکان کار در کشور اسپانیا

1 - کودکان کار در اسپانیا  

کودکان کار در کشور اسپانیا انسانها گاهی نمی خواهند به یکدیگر کمک کنند ؛ و گاهی اصلاً نمی توانند کمک کنند . من می توانم دیدگاه کسانی که نمی خواهند به هم کمک کنند را هضم کنم حتی اگر با این دیدگاه مخالف باشم ، ولی هرگز نمی توانم کسانی که بدبختی و نیاز دیگران […]


کودکان کار یا « موش های کور » در کشور کلمبیا

1 - کودکان کار در کلمبیا  

کودکان کار یا « موش های کور » در کشور کلمبیا در جایی جمله ای خواندم بدین مضمون : « بچه ها ، ستون های آینده جوامع بشری هستند » !! بچه هایی که خودشان آینده روشنی ندارند ، چه آینده ای می خواهند برای جوامع بشری بسازند ؟ کودکان کار یا « موش های […]


کودکان کار در کشور ایتالیا

1 - کودکان کار در ایتالیا  

کودکان کار در کشور ایتالیا یکی از اولین چیزهایی که شنیدن نام کشور ایتالیا در ذهن شنونده تداعی می کند ، زادگاه سازمان مخوف « مافیا » ( Mafia ) است که بیشترین بهره برداری را از کار غیر قانونی کودکان در این کشور می کند . در ایتالیا نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی قوانین […]


کودکان کار در قاره آسیا

1 - کودکان کار در آسیا  

کودکان کار در قاره آسیا همانطور که در مطلب قبلی ( کودکان کار در جهان – قسمت اول و قسمت دوم ) گفتم هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که با این پدیده درگیر نباشد ؛ شدت و ضعف دارد ولی استثنایی در کار نیست . هر جا فقز هست ، کودکان کار هم هستند […]


کودکان کار در جهان – قسمت دوم

1 - کودکان کار در جهان  

کودکان کار در جهان – قسمت دوم در « کودکان کار در جهان – قسمت اول » ، به تعریف کودکان کار ، وسعت پراکندگی این پدیده در جهان ، انواع کارهایی که انجام می دهند و علت پیدایش این پدیده پرداختیم ؛ و در « کودکان کار در جهان – قسمت دوم » به […]